Πρόεδρος: Δήμος Θωμά

Αντιπρόεδρος: Εύη Μιχαήλ

Γραμματέας: Κωστάκης Ιακώβου

Ταμίας: Μύρια Σωφρονίου

Β. Γραμματέας:Χριστίνα Λυσάνδρου

Β. Ταμίας: Αρτέμης Φιλήτας

Οργανωτική Εκδηλώσεων: Κατερίνα Παναρέτου

Οργανωτική Εκδηλώσεων Β.: Νάντια Κασίνου

Μέλη:

Νάντια Κάσινου

Δώρα Τσικκου

Χριστιανα Γεωργίου

 

 

Τηλ.: 99561609