Πρόεδρος: Δήμος Θωμά

Αντιπρόεδρος: Εύη Μιχαήλ

Γραμματέας: Δώρα Τσίκκου

Ταμίας: Μύρια Σωφρονίου

Β. Γραμματέας: Κωστάκης Ιακώβου

Β. Ταμίας: Αρτέμης Φιλήτας

Οργανωτική Εκδηλώσεων: Κατερίνα Παναρέτου

Οργανωτική Εκδηλώσεων Β.: Νάντια Κασίνου

Μέλη:

Γιάγκος Κωνσταντινίδης

Νάντια Κάσινου

Ανδρέας Ορφανός

 

 

Τηλ.: 99561609