Πρόεδρος: Δήμος Θωμά

Αντιπρόεδρος: Εύη Μιχαήλ

Γραμματέας: Δώρα Τσίκκου

Ταμίας: Μύρια Σωφρονίου

Οργανωτική Εκδηλώσεων: Κατερίνα Παναρέτου

Οργανωτική Εκδηλώσεων Β.: Νάντια Κασίνου

Μέλη:

Γιάγκος Κωνσταντινίδης

Ανδρέας Ορφανός

Ερατώ Κυπερέση

Άννα Νικολάου

Τηλ.: 99561609