> Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας

› ΕΝΑ ΑΝΑΔΟΧΟ ΠΑΙΔΑΚΙ ΜΙΛΑ

Ένα Ανάδοχο παιδάκι μιλά από τα βάθη της ψυχής του για μια καινούργια ζωή μια καινούρια ευκαιρεία που του ανοίγεται μπροστά του…