› Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας

› Η ιστορία μας

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1994 από μια εθελοντική πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τις ΥΚΕ, για στήριξη του προγράμματος “Ανάδοχης Οικογένειας με ομάδα Εφήβων’’ η οποία λειτουργούσε στον Εφηβικό Ξενώνα Κολοσίου. Το πρόγραμμα τερματίστηκε το 2005.
.
Το 2012 ο Σύνδεσμος επαναδραστηριοποιήθηκε και μετονομάστηκε σε Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας “ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ’’. Αποτελείται από νεαρά άτομα με επιστημονική κατάρτιση σε ειδικότητες που ασχολούνται με την προσφορά προς τον Άνθρωπο.

› Σκοποί

1. Η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για τον θεσμό της Αναδοχής με απώτερο στόχο την εξεύρεση ανάδοχων οικογενειών.
.
2. Η δημιουργία Ομάδων Επιμόρφωσης και στήριξης των ανάδοχων γονέων.
.
3. Η προαγωγή της ευημερίας των νυν και πρώην παιδιών υπό φροντίδα.
.
4. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των υποψήφιων ανάδοχων γονέων.

› Η ιστορία μας

Ο Σύνδεσμος ιδρύθηκε το 1994 από μια εθελοντική πρωτοβουλία και σε συνεργασία με τις ΥΚΕ, για στήριξη του προγράμματος “Ανάδοχης Οικογένειας με ομάδα Εφήβων’’ η οποία λειτουργούσε στον Εφηβικό Ξενώνα Κολοσίου. Το πρόγραμμα τερματίστηκε το 2005.
.
Το 2012 ο Σύνδεσμος επαναδραστηριοποιήθηκε και μετονομάστηκε σε Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας “ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ’’. Αποτελείται από νεαρά άτομα με επιστημονική κατάρτιση σε ειδικότητες που ασχολούνται με την προσφορά προς τον Άνθρωπο.

› Σκοποί

1. Η ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού για τον θεσμό της Αναδοχής με απώτερο στόχο την εξεύρεση ανάδοχων οικογενειών.
.
2. Η δημιουργία Ομάδων Επιμόρφωσης και στήριξης των ανάδοχων γονέων.
.
3. Η προαγωγή της ευημερίας των νυν και πρώην παιδιών υπό φροντίδα.
.
4. Η επιμόρφωση και εκπαίδευση των υποψήφιων ανάδοχων γονέων.