Καλάθι Αγάπης

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017 από τις 10: 30-13: 00

Δημοτικό Θέατρο Δήμου Ύψωνα
Είσοδος ελεύθερη/ Αναδοχη/ Αναδοχη και Αναπηρια/ Επιπτώσεις WiFi στην υγεία των παιδιών μας/Αθλήματα κατηγορίας ΑμεΑ