ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ» σας προσκαλεί στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη  27 Μαρτίου 2019 και ώρα 6.00μμ στο οίκημα του SYNERGY FOUNDATION

(Λυκάβου 7, Πάροδος οδού Αγίας Φυλάξεως, πίσω από Wilton)

Θέματα:

1. Λογοδοσία Προέδρου και έκθεση πεπραγμένων

2. Ταμιακή έκθεση

3. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου

4. Διάφορα