Ο Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας “Φωλιά Αγάπης” έχει αρχίσει τη διαδικασία υπογραφής Συμφωνητικών Συνεργασίας με διάφορους Οργανισμούς/Εκπαιδευτικά κέντρα όσον αφορά την υπηρεσία που προσφέρει για Κοινωνική και Επαγγελματική Αποκατάσταση νυν και πρώην παιδιών υπό φροντίδα 16 – 21 ετών.

Τους τελευταίους μήνες γίνεται προσπάθεια επικοινωνίας με σκοπό την εξεύρεση συνεργατών για το συγκεκριμένο πρόγραμμα από τη λειτουργό του Συνδέσμου. Όπως γνωρίζουμε, υπάρχει δυσκολία για επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση των παιδιών υπό φροντίδα στην Κύπρο με αποτέλεσμα πολλές φορές αυτά τα άτομα να καταλήγουν ως εξαρτώμενα του κράτους. Απώτερος στόχος μας είναι η παροχή στήριξης καθώς και η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης τους προκειμένου να αποκατασταθούν επαγγελματικά ενισχύοντας παράλληλα και την συναισθηματική τους κατάσταση.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε φωτογραφικό υλικό από τη συνάντηση μας για συζήτηση πιθανής συνεργασίας με το School of Automotive Engineering (Λευκωσίας & Λεμεσού) προκειμένου να στηριχθούν κατάλληλα τα παιδιά υπό νομική φροντίδα που θα ενδιαφέρονταν να καταρτιστούν στο επάγγελμα του μηχανικού αυτοκινήτων: