Η ΑΝΑΔΟΧΗ είναι μεγαλείο τιμής. Ευχαριστούμε όλες τις ανάδοχες οικογένειες οι οποίες στηρίζουν καθημερινά όλα τα παιδιά.