ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ  ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ  «ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ»

              Τ. Θ.  71056, Τ.Κ. 3840 ΛΕΜΕΣΟΣ 

                      Τηλ. 99561609, 99468159

                 email:foliaagapis@gmail.com

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΛΕΜΕΣΟ

 

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «ΦΩΛΙΑ ΑΓΑΠΗΣ», (Μη Κυβερνητική Οργάνωση) με έδρα την Λεμεσό, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον Περί Σωματείων και Ιδρυμάτων Νόμο με Αρ. Μητρώου 2243, ζητά να προσλάβει τέσσερα (4) άτομα για μερική απασχόληση για επιτήρηση παιδιού στην Επαρχία Λεμεσού.

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ & ΕΥΘΥΝΕΣ:

  • Επιτήρηση παιδιού με ειδικές ανάγκες
  • Συνεργασία με τους λειτουργούς του Συνδέσμου
  • Συνεργασία με τους λειτουργούς των ΥΚΕ

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

  • Ακεραιότητα χαρακτήρα και υπευθυνότητα.
  • Απολυτήριο Λυκείου ή Πανεπιστημίου
  • Πανεπιστημιακό Δίπλωμα σε τομείς της Κοινωνικής Εργασίας ή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν
  • Προηγούμενη πείρα θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν.
  • Δίπλωμα οδηγού.

ΩΡΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Πλήρης ή Μερική απασχόληση με σύστημα βάρδιας επί 24ωρου βάσεως.

ΜΙΣΘΟΣ: Δέκα (10) Ευρώ ανά ώρα

ΑΙΤΗΣΕΙΣ: Οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο e-mail: foliaagapis@gmail.com.

ΣΥΝΕΝΕΤΥΞΗ: Οι υποψήφιοι θα κληθούν σε προφορική συνέντευξη.

Πληροφορίες: Τηλ. 99241515, 99561609.