President: Demos Thoma

Vice President: Evi Michael

Secretary: Dora Tsikkou

Cashier: Myria Sofroniou

Public Relationships: Nadia Kassinou

Public Relationships: Katerina Panaretou

Members:

Yiangos Constantinides

Andreas Orfanos

Erato Kapesi

Anna Nicolaou

Tel.: 99561609