Προγράμματα που υλοποιεί ο σύνδεσμος

 

Δράσεις ενημέρωσης  στη κοινότητα για την αναδοχή & εξεύρεση νέων αναδόχων

Στόχος αυτού του προγράμματος είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της Κυπριακής κοινωνίας απέναντι  στον θεσμό της αναδοχής, τα δεδομένα που επικρατούν, τις προδιαγραφές καθώς και τις διαδικασίες που ακολουθούνται.

Το πρόγραμμα απευθύνεται στους κατοίκους της Κύπρου.

Απώτερος σκοπός των δράσεων ενημέρωσης είναι να προσελκύσουν άτομα που θα θελήσουν να γίνουν ανάδοχοι γονείς ή να εμπλακούν με θετικό τρόπο στον θεσμό της αναδοχής.

Στήριξη ανάδοχων οικογενειών

Ο σύνδεσμος  βρίσκεται υποστηρικτικά στο πλευρό των αναδόχων γονέων και των  οικογενειών τους.  Αυτό αφορά τόσο την  ενημέρωσή τους για θέματα που άπτονται της αναδοχής, όσο  και  άλλα πρακτικά θέματα που πιθανόν να προκύψουν στην διάρκεια της συνθήκης της αναδοχής.

Σκοπός του συνδέσμου , είναι να λειτουργεί  ανακουφιστικά, συμβουλευτικά  αλλά και διαμεσολαβητικά  μεταξύ των αναδόχων και των υπηρεσιών, όπου αυτό κρίνεται σκόπιμο.

Πρόγραμμα ημιανεξάρτητης διαβίωσης

Πρόκειται για ένα καινοτόμο για τα Κυπριακά δεδομένα πρόγραμμα που ξεκίνησε να υλοποιείται πιλοτικά στην επαρχία Λεμεσού το 2019, σε συνεργασία με το γραφείο ευημερίας.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε έφηβους ( 16- 18 ετών και κατόπιν προϋποθέσεων δύναται να επεκταθεί έως το 21ο έτος )  που βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα της διευθύντριας των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.

Κύριος σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία  των εφήβων μέσα από την ημιανεξάρτητη διαβίωσή τους σε προστατευόμενα διαμερίσματα του συνδέσμου, να αναπτύξουν  δεξιότητες αυτοσυντήρησης  και να  ενδυναμωθούν τόσο ψυχολογικά όσο και πρακτικά , με σκοπό να γίνει όσο πιο ομαλά η μετάβασή  τους στην ενήλικη ζωή.

Το πρόγραμμα διαθέτει  προστατευόμενα διαμερίσματα που εποπτεύονται από λειτουργούς του συνδέσμου ( πρόσωπα αναφοράς εφήβων) σε όλες τις πόλεις και ο αριθμός των εφήβων που κρίνεται αναγκαίο να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ολοένα και αυξάνεται.

Πρόγραμμα Κοινωνικής, εκπαιδευτικής και επαγγελματικής στήριξης και αποκατάστασης νυν και πρώην παιδιών υπό τη νομική φροντίδα

Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι η δημιουργία ενός κοινωνικού/ εκπαιδευτικού/ επαγγελματικού υποστηρικτικού δικτύου για τους εφήβους ,μέσα από υπηρεσίες συμβουλευτικής στήριξης, επιμόρφωσης και  ανάπτυξης δεξιοτήτων  με απώτερο σκοπό την επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε νυν και πρώην παιδιά τα οποία βρίσκονται υπό τη νομική φροντίδα των υπηρεσιών κοινωνικής ευημερίας.

Υλοποιείται σε συνεργασία με τις υπηρεσίες κοινωνικής ευημερίας.