Υπηρεσία Κοινωνικής και Επαγγελματικής Στήριξης και Αποκατάστασης πρώην και νυν υπό νομική φροντίδα Παιδιών

Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης»

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης» διενεργεί το καινοτόμο, για τα δεδομένα της Κύπρου, Πρόγραμμα Κοινωνικής και Επαγγελματικής Στήριξης και Αποκατάστασης πρώην και νυν υπό νομική φροντίδα Παιδιών. Όπως γνωρίζουμε, τα πρώην και νυν παιδιά υπό φροντίδα αντιμετωπίζουν δυσκολίες ένταξης στο κοινωνικό σύνολο κατά την ανάπτυξη τους, κάτι που έχει ως επακόλουθο και έντονες δυσκολίες κατά την ενήλικη τους ζωή. Οι μη ικανοποιητικά ανεπτυγμένες δεξιότητες τους στον εκπαιδευτικό, κοινωνικό, συναισθηματικό και συμπεριφορικό τομέα, λόγω των δύσκολων καταστάσεων που βίωσαν, καθιστά αυτά τα άτομα ως μη ενεργούς πολίτες και εξαρτώμενα του κράτους. Απώτερος σκοπός του προγράμματος είναι η βελτίωση και ανάπτυξη των δεξιοτήτων των ατόμων αυτών αλλά και η κατάρτιση τους, ούτως ώστε να μπορούν να ενταχθούν ομαλά στην αγορά εργασίας. Το πρόγραμμα επιδιώκει τη δημιουργία ενός κοινωνικού, εκπαιδευτικού, επαγγελματικού υποστηρικτικού δικτύου όπου επαγγελματίες, επιστήμονες ή και οργανισμοί θα μπορούν να προσφέρουν ανάλογα με την ειδικότητα τους και την επιστημονική τους κατάρτιση σε πρώην και νυν υπό νομική φροντίδα παιδιά (16-21 χρονών) τις ακόλουθες υπηρεσίες:

 

  1. Συμβουλευτική στήριξη και επαγγελματική καθοδήγηση
  2. Εκπαίδευση / Επιμόρφωση
  3. Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων
  4. Τεχνική κατάρτιση
  5. Επαγγελματική αποκατάσταση

 

Η κινητοποίηση αυτών των παιδιών μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών τις οποίες προσφέρει ο Σύνδεσμος με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες που αναπτύσσονται με άλλες υπηρεσίες/οργανισμούς θα αποτελέσει τη βάση για την καλύτερη ένταξη των πρώην και νυν παιδιών υπό νομική φροντίδα του κράτους στο κοινωνικό σύνολο. Αυτή η υπηρεσία θεωρείται ότι θα συμβάλει θετικά τόσο σε ατομικό επίπεδο, όσον αφορά τα εξυπηρετούμενα άτομα, όσο και στο κοινωνικό σύνολο της Κύπρου.

 

Γεωργία Λεωνίδου

Λειτουργός Συνδέσμου – Σχολική Ψυχολόγος.

 

Πηγή: Συμπόρευση – Εκδοση Επαρχιακού Συντονιστικού Συμβουλίου Εθελοντισμού Λεμεσού, Μάρτιος 2019