ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΑΝΑΔΟΧΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ» ΣΤΗ ΛΕΜΕΣΟ

Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, του Πανεπιστημίου Frederick,σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ανάδοχης Οικογένειας «Φωλιά Αγάπης», πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στη Λεμεσό, με θέμα:«Ο θεσμός της Ανάδοχης Οικογένειας»Εισηγητές ήταν τα εθελοντικά οργανωτικά και επιστημονικά στελέχη της “Φωλιάς Αγάπης”, μία εθελόντρια Ανάδοχος Μητέρα και παρεμβάσεις έκαναν καθηγητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας που συμμετείχαν ενεργά στην εκδήλωση. Την επιστημονική εκδήλωση παρακολούθησαν οι φοιτητές του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας και φοιτητές άλλων Τμημάτων διαφόρων επιστημονικών πεδίων του Πανεπιστημίου στη Λεμεσό.Οι συμμετέχοντες στην Ημερίδα κατέληξαν ότι:Τα παιδιά στην Κύπρο, που βρίσκονται σε κίνδυνο ή στερούνται οικογενειακού περιβάλλοντος ή ζουν σε ακατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον ή παραμελούνται ή/και κακοποιούνται, χρειάζονται και δικαιούνται μια οικογένεια να τα φροντίσει με αγάπη, ευαισθησία, υπομονή,στοργή και αφοσίωση, με επικέντρωση στις ανάγκες και τα δικαιώματά τους. Αυτή η οικογένεια είναι ο θεσμός της “ΑΝΑΔΟΧΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ”, που θα πρέπει να στηριχθεί αποτελεσματικά από την πολιτεία και την κοινωνία. Είναι ευθύνη και καθήκον όλων μας έναντι των παιδιών στην Κύπρο.