> Σύνδεσμος Ανάδοχης Οικογένειας

› Τι είναι η ανάδοχη φροντίδα;

Η ανάδοχη φροντίδα, είναι μια σημαντική μορφή παιδικής προστασίας, η οποία παρέχεται από την Πολιτεία προς τα παιδιά που δεν μπορούν να ζουν, για διάφορους λόγους, με τους γονείς τους.

Η ανάδοχη φροντίδα ανηλίκων, αποτελεί διεθνώς ένα παιδοκεντρικό θεσμό, για την προστασία των παιδιών που για σύντομο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα χρειάζονται φροντίδα και προστασία εκτός της οικογένειας τους ή στερούνται οικογένειας για διάφορους λόγους.

› Τι είναι η ανάδοχη φροντίδα;

Η ανάδοχη φροντίδα, είναι μια σημαντική μορφή παιδικής προστασίας, η οποία παρέχεται από την Πολιτεία προς τα παιδιά που δεν μπορούν να ζουν, για διάφορους λόγους, με τους γονείς τους.

Η ανάδοχη φροντίδα ανηλίκων, αποτελεί διεθνώς ένα παιδοκεντρικό θεσμό, για την προστασία των παιδιών που για σύντομο, μεσοπρόθεσμο ή μακροπρόθεσμο χρονικό διάστημα χρειάζονται φροντίδα και προστασία εκτός της οικογένειας τους ή στερούνται οικογένειας για διάφορους λόγους.

› Η διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία

Η υιοθεσία είναι θεσμός παιδικής προστασίας και αποκατάστασης των παιδιών, που οριστικά έχει εκτιμηθεί από τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες ότι, δεν μπορούν να ζήσουν με τη βιολογική τους οικογένεια ή στερούνται οικογένειας.

Η αναδοχή είναι θεσμός παιδικής φροντίδας και προστασίας για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, για το συμφέρον του παιδιού, από τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το χρονικό διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο μπορεί να είναι μερικές ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια έως και την ενηλικίωση του παιδιού. Στις πιθανές επιλογές εμπεριέχεται η επιστροφή στη
βιολογική οικογένεια ή η επιλογή της αποκατάστασης του παιδιού
μέσω της υιοθεσίας.

› Η διαφορά της αναδοχής από την υιοθεσία

Η υιοθεσία είναι θεσμός παιδικής προστασίας και αποκατάστασης των παιδιών, που οριστικά έχει εκτιμηθεί από τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες ότι, δεν μπορούν να ζήσουν με τη βιολογική τους οικογένεια ή στερούνται οικογένειας.

Η αναδοχή είναι θεσμός παιδικής φροντίδας και προστασίας για όσο χρονικό διάστημα κριθεί αναγκαίο, για το συμφέρον του παιδιού, από τις αρμόδιες Κοινωνικές Υπηρεσίες. Το χρονικό διάστημα που θα κριθεί αναγκαίο μπορεί να είναι μερικές ώρες, μέρες, εβδομάδες, μήνες ή και χρόνια έως και την ενηλικίωση του παιδιού. Στις πιθανές επιλογές εμπεριέχεται η επιστροφή στη
βιολογική οικογένεια ή η επιλογή της αποκατάστασης του παιδιού
μέσω της υιοθεσίας.

Αν υπάρχει χώρος στην καρδιά μας υπάρχει και στο σπίτι μας

Αν υπάρχει χώρος στην καρδιά μας υπάρχει και στο σπίτι μας